Nazwisko,Imię:
E-mail:
Ilość dni:
Data Początkowa:
Dodatkowe informacje 
MOTEL Petromil przy Shell-u
29-130 Moskorzew Lubachowy 68
Tel:(0048) 34 354-2090
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa