MOTEL Petromil przy Shell-u
29-130 Moskorzew Lubachowy 68
Tel:(0048) 34 354-2090
Zapraszamy do ciepłego Moteliku...........................
Całkowita Prywatność.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa